Đoán hạn tử biệt

Lại xem sinh tử đoàn niên
Vận cung Thái-tuế Lưu-niên cung nào
Sát, Dương, Thương, Phục, Không, Hao (1)
Hoả, Linh, Kị, Kiếp chiếu vào hạn cung (2)
Ghê thay đại-tiểu trùng phùng (3)
Đế tinh thụ hãm Không-vong đó mà (4)
Ấy là vận hạn khó qua.
Lại Tham, Sát, Phá, Trúc-la thoát nào (5)
Đế, Tướng tam hợp chiếu vào
Hoạ may khỏi chết bởi sao cát phù
Bảo cho biết trước mà lo.

———————
(1): Dương = Dương Nhận (Kình).
(2): Kị = Đà La (cũng có thể thay bằng Hoá Kị)
(3): Các cách như thế, cũng như Tử vi ngộ Không vong, mà hai hạn (đại hạn và tiểu hạn) trùng phùng, thì mạnh chết.
(4) Tử vi gặp hung sát tinh (Không Kiếp Kình Đà) và Tuần Triệt.
(5) Sát Phá Tham thủ Hạn, gặp Trúc-la đồng cung, bên ngoài có Tử vi, Thiên tướng chiếu, gặp hung sát tinh như trên: quyết đoán chết chết, thoát chết là số ít, do có đa quí tôn tinh giải cứu, nhưng cũng “thập tử nhất sinh”.

Trúc-la: lá số có 4 sao Trúc-la, an cố định muôn thuở tại Dần Ngọ Tuất Tý (là sao cố định giống như La – Võng). Sát Phá Tham ở Dần Ngọ Tuất Tý tức là đồng cung Trúc-la, tuổi già gặp cách này thì kị lắm, nếu gia hung tinh nên cân nhắc đã đến lúc “vĩnh biệt” hay chưa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: